baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Projekt:Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku.
Nazwa beneficjenta:Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prudniku
Adres beneficjenta: ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik
Program / Priorytet / Działanie / Poddziałanie:
PO IiŚ - XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Tryb wyboru:Projekt konkursowy
Wartość projektu ogółem: 1 212 000,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 208 000,00 zł
Wartość dofinasowania z UE: 1 026 800,00 zł
Poziom dofinansowania:85 %
Data rozpoczęcia projektu:2009-05-01
Data zakończenia projektu:2010-03-31
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ