eeagrants.jpg
blank.jpg
blank.jpg
logo2013_prawa.jpg
MF2013-2b.jpg
               
Podstawowe informacje
Wprowadzono: 04-04-2014 | Ministerstwo Zdrowia
grafika

10 oraz 17 czerwca 2011 r. podpisano Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Tym samym Norwegia, Lichtenstein oraz Islandia zobowiązały się do przekazania Polsce bezzwrotnej pomocy w wysokości 578 mln euro. W ramach nowej perspektywy finansowej 76 mln euro przeznaczono na rzecz obszaru programowego „Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia".    

 

W dniu 20 grudnia 2012 r. zostały podpisane: Umowa w sprawie programu z dnia 20 grudnia 2012 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG w sprawie dofinansowania programu ,,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych", Umowa w sprawie programu z dnia 20 grudnia 2012 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie dofinansowania programu ,,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" oraz Umowa w sprawie programu z dnia 20 grudnia 2012 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie dofinansowania programu ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu".

Na podstawie powyższych dokumentów w dniu 29 stycznia 2013 r. zostały zawarte:

,,Porozumienie w sprawie realizacji Programu pn. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014" oraz ,,Porozumienie w sprawie realizacji Programu pn. Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu  w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014" pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programów Operacyjnych w obszarze Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia.

 

Minister Zdrowia pełni rolę Operatora dwóch programów operacyjnych:

 

1)  Program PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych"
Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji oraz czynników demograficznych. Beneficjenci programu zostaną wybrani
w drodze otwartego naboru wniosków.

 

Program PL07 przewiduje następujące obszary wsparcia:

a) Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń

b) Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych

c) Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce

 

W programie PL07 wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe stanowiące osoby prawne i działające w interesie publicznym, w tym:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:

- podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie

  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

 

 

Nabór wniosków do programu PL07 rozpoczął się 15 marca 2013 r. i  trwał do 28 czerwca 2013 r.

 

Treść ogłoszenia oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem:

 

http://www.archiwum.zdrowie.gov.pl/index.php/strona-212 PL07_Konkurs_12013_Dokumenty_PL07.html

 

 

2)  Program PL13  „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

Jest to program partnerski z darczyńcami, realizowany we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.

 

Program składa się z projektu predefiniowanego przyczyniającego się do stworzenia strategii międzysektorowej i narzędzi ograniczania nierówności w zdrowiu oraz z projektów pilotażowych dotyczących szeroko zakrojonych działań w zakresie zdrowia publicznego w społecznościach lokalnych w wybranych powiatach.

 

Projekt predefiniowany będzie realizowany przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego. Projekt skupi się na kwestii zarządzania zdrowiem publicznym. Zakłada m.in. opracowanie strategii międzysektorowej na rzecz zmniejszania nierówności w zdrowiu, a także opracowanie modelu oceny potrzeb zdrowotnych oraz programu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych, które będą stanowiły wytyczne dla powiatów, składających wnioski do konkursu.

 

 

Nabór wniosków do projektów pilotażowych dotyczących promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych będzie się odbywał się w drodze konkursu - wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego (Powiaty).

 

 

Nabór wniosków do programu PL13 został ogłoszony 31 marca 2014 r. i będzie trwał do 2 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o naborze...


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7